Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa Nr 221 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > DEKLARACJA

DEKLARACJA

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności
Szkoły Podstawowej Nr 221
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej

Dostępność cyfrowa

Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-10-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2017-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 3. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 5. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 6. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 7. Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: [2020-09-14]

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Borucka, mborucka@edu.um.warszawa.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 620 24 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

https://bit.ly/2GSocn2

Główny budynek znajduje się przy ulicy Ogrodowej 42/44. W tym budynku uczą się dzieci
z oddziałów przedszkolnych oraz z klas I – VI.

Dojścia piesze są od ulicy Ogrodowej i Al. Solidarności. Przejście dla pieszych od ulicy Ogrodowej nie posiada sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej. Sygnalizację świetlną
i dźwiękową posiada przejście dla pieszych od  Al. „Solidarności”. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższe przystanki autobusowe to przystanek 157, 160, 171, 190 Wola Ratusz.

Najbliższe przystanki tramwajowe przystanek 17, 20, 23, 26 Wola Ratusz.

https://bit.ly/2ZARmh6

Dzieci z klas VI – VIII uczą się w budynku Żelazna 71.

Dojście dla pieszych jest od ulicy Żelaznej. Nie posiada ono ani sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej.

Najbliższe przystanki autobusowe to przystanek 157 Chłodna lub Mennica oraz przystanek 160, 171, 190 Wola Ratusz

Najbliższe przystanki tramwajowe przystanek 17, 20, 23, 26 Wola Ratusz.

https://bit.ly/2ZARmh6

Najbliższe miejsce parkingowe - płatne znajdują się na ulicy Ogrodowej.

Najbliższa stacja PKP to Warszawa Ochota.

Metro M1 Ratusz Arsenał

Metro M2 Rondo ONZ

Najbliższy postój taksówek jest na pl. Bankowym.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku

Wejście do Szkoły na Ogrodowej znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Ogrodowej oraz jest także drugie wejście (boczne) od Al. Solidarności - i jest ono dostępne dla osób na wózku.

Wejście do Szkoły na Żelaznej znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Żelaznej.

Do obu budynków możliwy jest wstęp z psem asystującym do sekretariatu Szkoły.

Sekretariat do obsługi petentów w obu budynkach usytuowany jest na parterze

W obu budynkach nie ma wind.Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-10-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2017-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 3. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 5. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 6. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 7. Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: [2020-09-14]

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Borucka, mborucka@edu.um.warszawa.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 620 24 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

https://bit.ly/2GSocn2

Główny budynek znajduje się przy ulicy Ogrodowej 42/44. W tym budynku uczą się dzieci
z oddziałów przedszkolnych oraz z klas I – VI.

Dojścia piesze są od ulicy Ogrodowej i Al. Solidarności. Przejście dla pieszych od ulicy Ogrodowej nie posiada sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej. Sygnalizację świetlną
i dźwiękową posiada przejście dla pieszych od  Al. „Solidarności”. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższe przystanki autobusowe to przystanek 157, 160, 171, 190 Wola Ratusz.

Najbliższe przystanki tramwajowe przystanek 17, 20, 23, 26 Wola Ratusz.

https://bit.ly/2ZARmh6

Dzieci z klas VI – VIII uczą się w budynku Żelazna 71.

Dojście dla pieszych jest od ulicy Żelaznej. Nie posiada ono ani sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej.

Najbliższe przystanki autobusowe to przystanek 157 Chłodna lub Mennica oraz przystanek 160, 171, 190 Wola Ratusz

Najbliższe przystanki tramwajowe przystanek 17, 20, 23, 26 Wola Ratusz.

https://bit.ly/2ZARmh6

Najbliższe miejsce parkingowe - płatne znajdują się na ulicy Ogrodowej.

Najbliższa stacja PKP to Warszawa Ochota.

Metro M1 Ratusz Arsenał

Metro M2 Rondo ONZ

Najbliższy postój taksówek jest na pl. Bankowym.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku

Wejście do Szkoły na Ogrodowej znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Ogrodowej oraz jest także drugie wejście (boczne) od Al. Solidarności - i jest ono dostępne dla osób na wózku.

Wejście do Szkoły na Żelaznej znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Żelaznej.

Do obu budynków możliwy jest wstęp z psem asystującym do sekretariatu Szkoły.

Sekretariat do obsługi petentów w obu budynkach usytuowany jest na parterze

W obu budynkach nie ma wind.

 
 
Wprowadził Goszczyńska Beata 14-09-2020
Aktualizujący Goszczyńska Beata 31-03-2021
Zatwierdzający Goszczyńska Beata 31-03-2021
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-03-2021
Liczba odwiedzin: 470
Rejestr zmian